Однією з пріоритетних сфер діяльності наших юристів є галузь господарського права. Діяльність включає як повний юридичний супровід господарської діяльності юридичних осіб, так і досудове вирішення спорів.

ПОСЛУГИ В ЦІЙ СФЕРІ:

- комплексне абонентське обслуговування господарської діяльності господарських товариств;

- надання усних та письмових консультацій;

- визначення можливих варіантів врегулювання спірних питань;

- підготовка та проведення переговорів (урегулювання спору);

- підготовка та юридичний супровід процедури досудового врегулювання спору;

- підготовка претензій, розробка подальшої схеми роботи з контрагентом;

- підготовка юридичного висновку щодо напрямів захисту інтересів клієнта в суді;

- розробка планів та стратегії ведення справи в суді;

- збір та аналіз доказової бази, підготовка матеріалів до суду;

- юридичне представництво у судах усіх інстанцій;

- підготовка процесуальних документів під час розгляду справи (заперечень, клопотань, заяв);

- представництво інтересів кредиторів, боржників у процедурі банкрутства підприємства та реструктуризації його зобов'язань;

- консультування з питань господарського права та ведення господарської діяльності;

- договірна робота, у тому числі розробка нових господарських договорів, аналіз проектів договорів, правова оцінка діючих договорів, участь у переговорах під час укладання договорів;

- складання локальних правових актів підприємства -  накази, розпорядження, посадові інструкції тощо;

- супровід реєстрації іноземних інвестицій, вирішення інвестиційних спорів, захист прав інвестора;

- робота з органами державної виконавчої служби щодо стягнення боргів.